Map

Oslo

I hovedstaden har det ikke vært noen folkedraktskikk, slik vi forstår dette begrepet i dag. Innbyggerne i Oslo har fulgt moten i større eller mindre grad. Derfor, sosial stilling har historisk sett kommet godt fram i klesskikken. Hovedstaden har heller ikke hatt like særpregede folkedrakter slik vi kjenner fra andre kanter av landet

I Oslo var lenge Oslodrakten fra Steen og Strøm den eneste bunaden, i tillegg til den mindre kjente Sørkedalsdrakten. I de siste tiåra har det imidlertid kommet flere tilskudd med variasjon av fargene på Oslobunaden.

På dager da mange kler seg i bunad, er naturlig nok at hele landet er representert i Oslo. Uansett om folkedrakttradisjonene er svakest der, så er bunadbrukerne mange.

Bla ned

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is