Map

Innlandet

Innlandet er delt inn i syv draktområder:

Gudbrandsdalen 

Valdres 

Oppland

Østerdal 

Trysil-Engerdal

Hedemarken 

Bla ned

Det er veldig stor forskjell på draktskikken med ulik tilknytning til tradisjonen. På denne måten viser fylket mangfold i bunadene, og for dem som skal velge seg en bunad i dag, fins det mange muligheter. Ettersom det er så små forskjeller i den tradisjonelle draktskikken, burde det også tilsi at dagens bunadbrukere ikke trenger å forholde seg strengt til de områdene bunadene er lansert for.

I Gudbrandsdalen fins noen bunader som er overført i ubrutt tradisjon fra folkedraktskikken. Disse omtales gjerne som snorlivskjol, og den mest kjente er uten tvil råndastakken med rutaliv. Men tidlig på 1900-tallet var det broderte bunader som var mest populære, og det fins mange ulike broderte livkjoler fra Gudbrandsdalen. Disse var også med på å sette normen for hvordan komponerte bunader skulle se ut, og det lages fortsatt bunader som er inspirert av disse.